Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Umělecké Ratibořice

PROJEKT SPZBÚ rok 1998 - 2006

„UMĚLECKÉ RATIBOŘICE“


Projekt Umělecké Ratibořice realizovala Společnost pro záchranu Babiččina údolí v letech 1998 - 2006 na prostranství u Rýzmburského altánu. V roce 1998 uplynulo 200 let od postavení Rýzmburského altánu, který je součástí Národní kulturní památky Babiččino údolí. Společnost pro záchranu Babiččina údolí si stanovila nelehký cíl, změnit vzhled altánu a zachránit ho před nezadržitelnou zkázou. Členové Společnosti chtěli opět zpřístupnit veřejnosti toto krásné místo a jeho okolí v takové podobě, aby důstojně sloužilo svému poslání.

Projekt Umělecké Ratibořice zahrnoval výtvarnou soutěž pro děti a mládež, která vyvrcholila výstavou prací na Rýzmburském altánu. Tradičně se výtvarné soutěže s výstavou účastnili žáci základních a uměleckých škol i Domu dětí z náchodského regionu. Každý rok byla vyhlášena nová témata a kritéria soutěže. Výtvarné práce byly hodnoceny porotou a odměněny věcnými cenami.

 

Cílem projektu byla prezentace výsledků prací účastníků soutěže, předávání zkušeností, navazování nových přátelství a v neposlední řadě roznícení zájmu veřejnosti o tento krásný kout našeho regionu. Z Rýzmburského altánu se otevírá výhled do tří světových stran, za jasného počasí je vidět daleko do kraje směrem k Jestřebím horám. Z České Skalice vede do těchto míst naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s florou a faunou Babiččina údolí.

Z historie Rýzmburského altánu

Rýzmburský vyhlídkový altán dal roku 1798 postavit z rozvalin hradu vévoda Petr Kurónský, otec Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Když roku 1912 hrozilo altánu zřícení, byla jeho svrchní část sejmuta a nahrazena dřevěnou stavbou na zpevněné kamenné podezdívce. V roce 1976 byl altán pro špatný technický stav uzavřen. Zachráncem a následným provozovatelem altánu se od roku 1988 stalo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. V souvislosti s restitucemi byl objekt s přístavbami v roce 1995 předán oprávněným majitelům.

 

Nová tvář Rýzmburského altánu

sestavil Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce Žernov

 

V roce 1995 byl Rýzmburský altán navrácen původním majitelům v restituci, další tři roky probíhalo dědické řízení. V té době již budova altánu několik let chátrala, zejména její statika byla ve velmi špatném stavu. Po právním vydání altánu se vnučky původního majitele JUDr. Alberta Prouzy společně se svojí babičkou rozhodly altán zachránit a obnovit, což přivítali všichni příznivci Babiččina údolí i jeho okolí. Majitelky se na rekonstrukci podílely také finančně a po celou dobu se staraly o veškerou složitou administrativu.

V letech 2001 a 2002 byly vypracovány statické posudky, projekt záchrany kulturní památky v havarijním technickém stavu, včetně zajištění všech potřebných povolení. Zároveň byla obdržena první dotace ve výši 204 000,-- Kč od Referátu regionálního rozvoje, památková péče, Náchod. V období 2003 až 2009 byl  Rýzmburský altán zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví, průběžně přicházely za přísných podmínek dotace z Ministerstva kultury. Rekonstrukce celkem stála téměř 5 miliónů Kč.

 

Nejdůležitější bylo statické zajištění objektu pomocí železobetonových prahových zarážek proti sesouvání altánu ze svahu (hrozilo zřícení objektu), kotvení do skalního masivu, sanace kleneb stehovací technologií Heli, spřažení podlahy sklepní části s pilíři kleneb, sanace zlomových poruch na pilířích, kotvení podlahy proti vodorovné možnosti posouvání, sanace vrchní dřevěné konstrukce s opláštěním, provedení nové šindelové krytiny, zhotovení podkladní betonové vrstvy podlahy a položení pískovcové dlažby.

Cíl obnovy: zachování kulturní památky pro další generace, zajištění bezpečnosti pro návštěvníky, možnost pořádání kulturních a společenských akcí byl tímto v roce 2009 splněn.

Největší poděkování patří Ing. Jiřímu Švorcovi z kanceláře statiky a stavební firmě pana Petra Hepnara  z Náchoda za jejich profesionální přístup a samozřejmě Ministerstvu kultury za poskytnutí dotace.

Po celou dobu rekonstrukce byly prováděné stavební práce pod dohledem památkové péče Ministerstva kultury (včetně čerpaní dotace), památkové péče  Městského úřadu Náchod a Národního památkového ústavu.

 

 

umelecke_ratiborice_1998

umelecke_ratiborice_1999

umelecke_ratiborice_2000

umelecke_ratiborice_2001

umelecke_ratiborice_2002

umelecke_ratiborice_2003

umelecke_ratiborice_2004

umelecke_ratiborice_2005

umelecke_ratiborice_2006

umelecke_ratiborice_naryzmburskem_altanu_poradala_SPZBU_v_letech_1998_2006