Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Oddechová zóna v Ratibořicích

PROJEKT SPZBÚ rok 1999 - 2002

„ODDECHOVÁ ZÓNA S DĚTSKÝM KOUTKEM V RATIBOŘICÍCH“

 

Společnost pro záchranu Babiččina údolí si v roce 1999 pronajala od Města Česká Skalice  zanedbaný, neudržovaný pozemek, který se nacházel v blízkosti parkoviště u ratibořického zámku. Od jara 1999 na pozemku realizovala projekt „Oddechová zóna s dětským koutkem a přírodním divadlem v Ratibořicích“.

 

Projekt byl rozdělen do čtyř etap. Finanční prostředky na první etapu SPZBÚ získala  uspořádáním dvou benefic. Během let 1999 – 2000 se podařilo nashromáždit celkem 56 000,-|Kč. V měsíci říjnu provedli členové společnosti a studenti Vysoké školy zahradnické v Brně výřez a likvidaci náletů, terénní úpravy a výsadbu rostlinného materiálu. Dále členové SPZBÚ provedli zatravnění části pozemku a vybudovali nové zpevněné cestičky.

 

Druhá etapa projektu probíhala od prosince 2000 do října 2001. Do dětského koutku bylo umístěno 6 ks laviček a sestava dřevěných dětských prolézaček. Další část pozemku byla zbavena náletů, uklizena a oseta travou. Projekt podpořil grant Nadace VIA Praha, a to částkou 70 000,-Kč. Finančně i technickou pomocí přispělo také Město Česká Skalice. Dobrovolnou prací přispěli i členové Střediska Junák z Česká Skalice. Celoročně se na pozemku prováděl úklid a pravidelné sečení trávy.

 

Třetí etapa projektu probíhala od srpna 2001 do podzimu 2002. Do části dětského koutku byly vyrobeny a instalovány dřevěné odpadkové koše. Ve spolupráci se Zvláštní školou v České Skalici  se opravily a natřely dřevěné buňky na nářadí. Pokračoval úklid pozemku, hrabání a likvidaci listí. I tato etapa projektu byla podpořena grantem od Nadace VIA Praha, a to ve výši 70 000,-Kč.

 

Ve čtvrté etapě jsme se chtěli zaměřit na vybudování přírodního divadla. Do dnešní doby se však tento záměr nepodařilo uskutečnit.

 

O pozemek, nedaleko parkoviště u zámku, se SPZBÚ stará i nadále. Ve spolupráci se ZŠ Česká Skalice a Správou zámku Ratibořice pravidelně pozemek uklízí, seče a likviduje spadané listí. Zapůjčuje ho i jiným organizacím, využívá se ke sportovním a kulturním akcím.  Oddechovou zónu s dětským koutkem návštěvníci Ratibořic často využívají, oblíbená je především u dětí.

 

stav_pozemku_rok_1999

stav_bunek_v_roce_2001

I_etapa_projektu_rok_2000

II_etapa_projektu_rok_2001

III_etapa_projektu_rok_2002