Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Slavnost stromů 2008

„SLAVNOST STROMŮ 2008“

Týden ve znamení stromů

Tisková zpráva

21.10. 2008

 

V sobotu 18. října se uskutečnil  již 6. ročník osvětové akce Slavnost stromů, kterou pořádali dva partneři – Centrum rozvoje Česká Skalice a Společnost pro záchranu Babiččina údolí. „Touto aktivitou chceme poukázat na krásu a význam  zeleně a zároveň posílit vztah lidí k přírodě. Vždyť  strom  zaujímá v lidském životě nezastupitelné místo.  Plní řadu významných funkcí:  je úkrytem pro živočichy, zdrojem energie  a v neposlední řadě je opředen také  mystikou“ uvádí Helena Hamanová, koordinátorka ekologických programů.

Nedávno média uveřejnila alarmující zprávu, že hlavním problémem v Česku zůstává znečištěné ovzduší, což vyplynulo ze zprávy o stavu životního prostředí z roku 2007. Novináře o tom informoval ministr životního prostředí Martin Bursík. Narůstá množství emisí z dopravy, na zdraví obyvatel se podepisují také stále vysoké emise z energetiky a průmyslu. Význam a hodnotu stromů pro člověka bychom měli tedy vnímat i v tom smyslu, že stromy zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují ve svých korunách prachová částice, podílejí se samozřejmě i na tvorbě kyslíku.

,,Letošní ročník Slavnosti stromů byl rozdělen do dvou částí. Stromy jsme vysazovali  již v týdnu před samotnou slavností, součástí byla procházka zámeckým parkem s výkladem o zajímavých a vzácných stromech. Škoda, že nám nepřálo počasí a účast veřejnosti byla velmi malá“, podotkla Helena Hamanová z Centra rozvoje Česká Skalice. K sázení se připojily některé místní neziskové organizace, například křesťanská ochranářská společnost A – ROCHA, českoskalická  pobočka KDU – ČSL, Junák Česká Skalice a o.s. Ratibořice 2006. Na louce před Kuchyňskou zahradou v  Babiččině údolí  společně vysadily  pět dubů letních.  Do  zahrady Vily Čerych byl tentokráte vysazen jedlovec kanadský (tsuga canadensis). Zámecký  park v  Ratibořicích  bude zkrášlovat strom, a to buk červený, který obstaral kastelán Ratibořického zámku pan Ivan Češka.  Nákup stromů finančně podpořilo město Česká Skalice, Společnost pro záchranu Babiččina údolí, místní organizace KDÚ ČSL a občanské sdružení Ratibořice 2006.

Samotný komponovaný pořad, věnovaný přírodě, proběhl v sobotu v odpoledních hodinách ve Vile Čerych. Pro návštěvníky bylo  připraveno pestré pásmo aktivit.  Vyslechli si přednášku o životě netopýrů, doplněnou poutavým obrazovým materiálem, vyprávění o rozmanitosti krajiny s  promítáním diapozitivů, to vše za doprovodu  libých   tónů kytary, jež výklad zpestřily. Pro děti byl připraven koutek, kde si mohly v kreativní dílně  vyrobit podzimní paletku z přírodních materiálů, či si zahrát hry s ekologickou tématikou. Nechybělo ani stylové občerstvení ve formě čerstvě vylisovaného jablečného  moštu, burčáku, sušeného ovoce a  jablečného  závinu, který ke slavnosti nepostradatelně patří.

,,Moc nás mrzí, že i přes tak pestrou nabídku se pořadu zúčastnilo velmi málo lidí a  původně plánovaný  program a časový sled jednotlivých  aktivit jsme museli  trochu přizpůsobit. Určitě nás to neodradí a chceme pokračovat s akcí i v příštím roce. Máme radost z toho, když lidé, kterým není příroda lhostejná, společně vzdají hold  něčemu tak výjimečnému, jako je Slavnost stromů“ podotýkají realizátoři osvětové akce.  Letošní Slavnost stromů se konala v rámci projektu ,,Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí, který realizuje občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Ke Slavnosti stromů je možné do 25.listopadu shlédnout v prostorách Regionálního informačního centra v České Skalici tématickou výstavu, jež je ohlédnutím za  uplynulými ročníky.

 

Za Centrum rozvoje Česká Skalice Helena Hamanová.

 

slavnoststromu2008_001

slavnoststromu2008_002

slavnoststromu2008_003

slavnoststromu2008_004