Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Slavnosti stromů

PROJEKT SPZBÚ od roku 2003

„SLAVNOST STROMŮ“

Projekt „Slavnost stromů“ realizuje Společnost pro záchranu Babiččina údolí každoročně již od roku 2003. Cílem projektu je přispět ke zlepšení vzhledu města Česká Skalice a Babiččina údolí, podporovat ochranu životního prostředí, osvětu pro veřejnost a zároveň posilovat,  rozvíjet společenské a kulturní aktivity v regionu. Jednotlivé ročníky akce byly realizovány za finanční podpory  Města Česká Skalice, Centra rozvoje Česká Skalice a dalších českoskalických spolků a organizací i jednotlivců z řad veřejnosti.  V rámci Slavnosti stromů je každý rok vysazeno několik nových stromů přímo ve městě Česká Skalice, či nejbližším okolí. Součástí akce je vždy doprovodný program – například odborný výklad o stromech, promítání diapozitivů, koncert, divadelní představení, beseda i výstava s ekologickou tematikou. Slavnost stromů se stala již tradiční českoskalickou akcí, které se zúčastňují místní občané, členové neziskových organizací, děti ze škol i návštěvníci města, jednotlivci i celé rodiny.

 

Touto aktivitou chtějí realizátoři akce poukázat na krásu a význam zeleně a zároveň posílit vztah lidí k přírodě. Důležitost stromů pro přírodu i pro člověka je zásadní a má mnoho podob. Stromy jsou důležitým prvkem krajiny, na jejímž rázu se výrazně podílejí, nezastupitelné je jejich místo v našem životním prostředí. Zeleň doprovází člověka v celém období jeho historického vývoje a má příznivý, či spíše rozhodující, vliv na jeho životní podmínky. Jakékoliv stromové či keřové pásy i jednotlivé stromy snižují rychlost větru, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují ve svých korunách prachové částice, brání šíření hluku a kladně působí na lidské zdraví. Zeleň je také úkrytem pro mnohé živočichy, jako například pro drobné savce nebo ptactvo. Stromový porost zabraňuje erozi půdy, stromy se podílí na tvorbě kyslíku a takto by bylo možné ještě dlouze pokračovat. Významnou je také úloha stromů pro krajinný ráz. Pobyt v zeleni poskytuje nevyčerpatelné množství estetických zážitků a inspiraci. Zeleň doplňuje a zvýrazňuje architekturu staveb, ale i již samotná zeleň vytváří svou mnohotvárností a barevností pozoruhodná umělecká díla. Význam stromů, které mnohdy chápeme jako cosi samozřejmého, je nemalý a ani předložený výčet není zdaleka vyčerpávající. Jednou z příležitostí, jak jejich význam připomenout, jak jim pomoci a vzdát čest, je právě Slavnost stromů.