Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Valná hromada SPZBÚ 2010

Valná hromada SPZBÚ

V pátek 14.května 2010 v 19 hodin se v restauraci Holzbecher ve Zlíči konala jubilejní 15.valná hromada SPZBÚ.  Přítomno bylo sedmnáct řádných členů a několik hostí. V rámci programu byla shrnuta a zhodnocena dosavadní činnost SPZBÚ, dále byla přednesena zpráva o hospodaření a stavu majetku za uplynulé období a byl schválen rozpočet na rok 2010. Poté byli přítomní seznámeni s plánem činnosti SPZBÚ na letošní rok – v oblasti kulturní činnosti je v plánu např. uspořádání výstavy v prostorách Regionálního informačního centra v České Skalici v rámci kampaně „30 dní pro neziskový sektor“, a realizace již tradiční „Slavnosti stromů“. Obě tyto akce se uskuteční v říjnu 2010. podzimniprochazka_zmPlánované akce na záchranu Babiččina údolí na letošní rok zahrnují například pokračování v projektu obnovy ratibořických studánek, zejména hledání finančních zdrojů, dále ve spolupráci se Speciální školou v České Skalici pokračovat v údržbě dětského koutku na oddechové zóně a opravit, popřípadě vyměnit na dětském hřišti poškozené herní prvky. Také bude pokračovat údržba pozemků pro Agenturu ochrany přírody a pro Správu CHKO Broumovsko.

 

Součástí valné hromady byla i volba předsedy SPZBÚ.  Pro rok 2010 – 2011 byl do funkce opětovně zvolen pan Pavel Řehák z České Skalice.

Všichni přítomní oslavili 15.let trvání občanského sdružení Společnosti pro záchranu Babiččina údolí sladkým dortem.

 

V uplynulých 15 letech se SPZBÚ podařilo zrealizovat řadu aktivit, vedoucích k záchraně a zlepšení stavu Babiččina údolí. Tyto projekty se uskutečnily za podpory dobrovolníků i za podpory jiných organizací. Sdružení si velmi váží této pomoci, svým příznivcům a podporovatelům srdečně děkuje.

 

 

 
Rýzmburský altrán opět zpřístupněn

RÝZMBURSKÝ ALTÁN OPĚT ZPŘÍSTUPNĚN

 

Dnes už opět mohou návštěvníci Babiččina údolí navštívit i Rýzmburský altán, kde se podle povídky Boženy Němcové setkala babička a děti s paní kněžnou. Z altánu je hezký výhled na Boušín a Jestřebí hory. V altánu je umístěn zbytek kmene stromu, který připomíná pověst Silný Ctibor.

 

Rýzmburský altán prošel po roce 1989 těžkým obdobím. V souvislosti s restitucemi byl objekt v roce 1992 předán oprávněným majitelům. Změna vlastníka však altánu zpočátku nepomohla. Byl zcela opuštěn, pomalu rozkrádán a velmi chátral. Přístupové cesty zarostlé kopřivami, pověstný Ctiborův špalek shozen do řeky Úpy, altán jakoby se vymazal lidem z paměti.ryzmburk_zm

 

SPZBÚ si stanovila nelehký cíl, změnit vzhled okolí altánu a zachránit stavbu před nezadržitelnou zkázou. Od roku 1998 jsme se snažili pravidelně zpřístupňovat toto krásné místo alespoň jedenkrát do roka, a to při červnové kulturní akci nazvané Umělecké Ratibořice. Ochotně nám pomáhalo vedení Obce Žernov, pravidelně zajistilo úklid v okolí altánu a posekání trávy na přístupových cestách.

 

Velmi nás potěšilo, že naše snaha nezůstala bez odezvy a spolumajitelka altánu paní Sylva Marková, za finanční podpory Ministerstva kultury, započala v roce 2001 záchranné stavební práce.

 

 

Článek z webových stránek Obce Žernov

V roce 1995 byl Rýzmburský altán navrácen původním majitelům v restituci, další tři roky probíhalo dědické řízení. V té době již budova altánu několik let chátrala, zejména její statika byla ve velmi špatném stavu. Po právním vydání altánu se vnučky původního majitele JUDr. Alberta Prouzy společně se svojí babičkou rozhodly altán zachránit a obnovit, což přivítali všichni příznivci Babiččina údolí i jeho okolí. Majitelky se na rekonstrukci podílely také finančně a po celou dobu se staraly o veškerou složitou administrativu.

V letech 2001 a 2002 byly vypracovány statické posudky, projekt záchrany kulturní památky v havarijním technickém stavu, včetně zajištění všech potřebných povolení. Zároveň byla obdržena první dotace ve výši 204 000,-- Kč od Referátu regionálního rozvoje, památková péče, Náchod. V období 2003 až 2009 byl  Rýzmburský altán zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví, průběžně přicházely za přísných podmínek dotace z Ministerstva kultury. Rekonstrukce celkem stála téměř 5 miliónů Kč.

 

Nejdůležitější bylo statické zajištění objektu pomocí železobetonových prahových zarážek proti sesouvání altánu ze svahu (hrozilo zřícení objektu), kotvení do skalního masivu, sanace kleneb stehovací technologií Heli, spřažení podlahy sklepní části s pilíři kleneb, sanace zlomových poruch na pilířích, kotvení podlahy proti vodorovné možnosti posouvání, sanace vrchní dřevěné konstrukce s opláštěním, provedení nové šindelové krytiny, zhotovení podkladní betonové vrstvy podlahy a položení pískovcové dlažby.

Cíl obnovy: zachování kulturní památky pro další generace, zajištění bezpečnosti pro návštěvníky, možnost pořádání kulturních a společenských akcí byl tímto v roce 2009 splněn.

Největší poděkování patří Ing. Jiřímu Švorcovi z kanceláře statiky a stavební firmě pana Petra Hepnara  z Náchoda za jejich profesionální přístup a samozřejmě Ministerstvu kultury za poskytnutí dotace.

Po celou dobu rekonstrukce byly prováděné stavební práce pod dohledem památkové péče Ministerstva kultury (včetně čerpaní dotace), památkové péče  Městského úřadu Náchod a Národního památkového ústavu.

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce Žernov

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL